Metropolitan Hotel

Metropolitan Hotel

Hotel

Metropolitan Hotel - Tokyo Ikebukuro - Giappone


Progettisti: Arch. Kanko Kikaku Sekkeisha